Apstiprinātas mācību programmas

logo_LV.png

7. un 8. decembrī Viļņā notika partneru otrā tikšanās, kurā tika apspriesti un apstiprināti mācību programmu projekti.