Apstiprinātas mācību programmas

logo_LV.png

7. un 8. decembrī Viļņā notika partneru otrā tikšanās, kurā tika apspriesti un apstiprināti mācību programmu projekti.

Projekta globālais mērķis ir uzlabot pensionāru dzīves kvalitāti Baltijas valstīs. Mērķauditorija ir visi Baltijas iedzīvotāji pirms pensijas un agrīnajā pensijas vecumā, it īpaši tie, kuri dzīvo pilsētās daudzdzīvokļu mājās. Projekta konkrētais mērķis ir izstrādāt mācību programmas, metodikas, mācību materiālus un apmācīt pasniedzējus, kuri tālāk strādās ar mērķauditoriju, sekojošos moduļos:

     Kā izdzīvot pēc aiziešanas pensijā, kādu palīdzību var saņemt, kā uzsākt mazu biznesu;

     Kā saglabāt fizisko veselību

     Kā saglabāt garīgo veselību un pagūt jaunas zināšanas, prasmes iemaņas

     Kā izvairīties un pārvarēt vientulību.